2 thằng cháu hư ” thịt ” dì dâm

    Đó là những tháng ngày khó quên của 2 thằng cháu hư và người dì dâm đãng. Nghỉ hè, 2 thằng con được bố mẹ gửi ở nhà dì. Họ đâu biết rằng chúng đã dậy thì và có con cu trưởng thành. Nửa đêm ngủ với dì mà cặc 2 thằng cứng như 2 cây gậy. Chúng mon men vén áo dì ra mút đầu ti hồng hào của người dì u30…Đêm hôm đó thật là một đêm sung sướng đầu đời của chúng.