Tránh bão cùng em

    Vào một đêm mưa bão, cô gái ướt át chạy vào vội căn nhà bên đường xin tá túc. Cô không ngờ rằng chủ nhà là một lão già có màu dê. Và mọi chuyện không nói chắc ai cũng sẽ biết. Một cô gái vú to xinh đẹp nở nang như này gặp một ông chủ góa vợ lâu ngày thì … lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.